#4 – Uusi vesiliikennelaki ja huviveneily

Uusi vesiliikennelaki

1.6.2020 astui voimaan uusi vesiliikennelaki, joka selkeyttää huviveneilijän arkea ja tuo kaun kaivattua selkeyttä mm. päällikön vastuuseen ja samalla ajanmukaistaa lainsäädäntöä sekä lisää veneilijöiden turvallisuutta.

Jaksossa käsiteltäviä aiheita:
1. Vesiliikennelain tausta ja tavoitteet (1:45)
2. Muutoksia määritelmiin (4:30)
3. Päällikön vastuu (6:40)
4. Pätevyydet (16:55)
5. Muut asiat mm. vuokraveneet (23:11)
6. Liikennevirhemaksut (26:33)

Jaksoon liittyvät linkit:
Vesiliikennelaki Webinaarin Aineisto (PDF)
https://www.traficom.fi/fi/vesiliikennelaki2020
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190782
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsviite/1977/19770030
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-kansainvalista-huviveneen-kuljettajan-patevyyskirjaa

Kuva: Micke Ljungqvist 2020
Lokipodi - Veneilyaiheinen podcast.